Potulná alej: Tree Farewell

Další rok otevřel Potulné aleji nové lokality, přinesl spoustu nápadů a zkušeností, jak udělat naše město zelenější a aktivnější.
Naše stromy putovaly po Praze 6 a Praze 1 a jsou připraveny najít svůj trvalý domov.
Znáte naše potulné stromy a chtěli byste si některý z nich adoptovat? Zbývá už jen pár možností, proto neotálejte a napište nebo nám zavolejte o podmínky adopce.
Vyzýváme všechny muzikanty amatéry i neamatéry, aby přinesli své hudební nástroje a rozezněli náměstí Václava Havla při oslavách konce letošní sezóny potulné aleje!
Později se můžete přidat na konečnou výpravu s našimi vozíky zpět do Dejvic, kde budeme příští rok sázet nové stromky!

 

Another wonderful year full of new stations, ideas, and experiences of making your city greener and more active.
Our trees have wandered around Prague 6 and Prague 1 and are ready to find their permanent home.
Do you know of or would like to adopt one of our wandering trees? Few choices are left, so make sure to write to use soon.
We encourage all musicians amateurs or not to bring their instruments and help us finish this year’s season with a community concert!
Later you can wander with our carts back to Dejvice where next year we will be planting new seedlings!

 

Více o potulné aleji

Víme jak se stromům vede > získaná data

Lokality:
Kafkova, Praha 6
Václavkova, Praha 6
Náměstí Václava Havla, Praha 1

Finální lokalita:
Planeta Země – Náš veřejný prostor

Potřebujeme Vás! Napište nám na info@makerinstitute.cz nebo na telefon, pokud máte zájem o adopci stromku.


Tato událost je podporována Prahou 6, Národním divadlem.
#PotulnaAlej #TreesMoving #GreenParade #PragueCommunity #EnvironmentMatters

More about potulná alej

We know how trees are doing > sensor data

Locations:
Kafkova, Prague 6
Václavkova, Prague 6
Václav Havel Square, Prague 1 

Final Destination:
Planet Earth – Our public space 

We need you, guys! Feel free to contact us at info@makerinstitute.cz if you want to adopt a tree.


This event is supported by Prague 6 and the National Theatre.
#PotulnaAlej #TreesMoving #GreenParade #PragueCommunity #EnvironmentMatters