Menu
Menu

Co je FabLab

FabLab z anglického Fabrication Laboratory je otevřená high-tech dílna pro veřejnost (obvykle pro registrované členy platící příspěvky na chod dílny) a vzdělávací centrum v oblasti moderních technologií.

Smyslem dílny je zpřístupnit jinak velmi drahé stroje a technologie pro začínající vědce, firmy, studenty, atd. a poskytnout jim patřičné školení a osvětu pro správné ovládání daných technologií. Fablab poskytuje stroje, prostor k tvoření, školení obsluhy strojů, technickou podporu a vzdělávací akce pro makery (jednotlivci používající technologie a kreativní myšlení k tvoření).

FabLaby stojí obvykle na principech sdílení know how, open source a DIY. Moderní evropské FabLaby navíc usilují o maximální samostatnost měst, vlastní výrobu a ekologické myšlení s maximální redukcí odpadu.

Smyslem FabLabu je propojovat studenty, univerzity, firmy a další dílny.
FabLab poskytuje prostředí na projekty studentů, pro začínající podnikatele a snaží se více přiblížit univerzitní a soukromou sféru. Nezbytným předpokladem je i sdílení know how mezi univerzitami, dílnami a dalšími subjekty.

FabLab by měl studenty lépe připravit na pracovní trh, který je nyní úzce provázaný s moderními technologiemi (jako 3D tisk, IoT, robotika, automatizace, drony, digitalizace a další související oblasti).

Více propojit studentskou sféru a praktické požadavky současných firem. Dalším cílem je podporovat u studentů možnost zakládat vlastní firmy a poskytnout potřebnou podporu na založení vlastního startupu. Díky dostupným technologiím mohou studenti realizovat své nápady bez větších počátečních investic.

Maker Institute, z.ú.

NTK - Národní Technická Knihovna
Technická 2710/6,
160 00 Praha 6
Dejvice
IČ: 08114161
Ústav je zapsán v rejstříku ústavů.

Kontaktní informace

Kontaktujte nás!

  Kontakt

  NTK - Národní Technická Knihovna
  Technická 2710/6,
  160 00 Praha 6
  Dejvice

  Fakturační adresa

  Maker Institute, z.ú.
  Technická 2710/6,
  160 00 Praha 6
  Dejvice
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram